آی پی های سرور

آی پی جهت استفاده کاربران برای سرورهای آلمان و ایران بشرح زیر هستند

سرور آلمان:  188.40.172.230

سرور ایران: 79.143.85.132